Aktuellt

Här kan du läsa aktuell information till medlemmar i bostadsrättsföreningen Tallkronan

Informationsbladet

Brf Tallkronan 2022-04-29


Våra projekt om att förbättra vår utemiljö och skapa möjlighet för elbilsladdning pågår även om du kanske inte märker av det. För att det ska bli av har vi bland annat planerat, skissat och ansökt om bygglov som ska vara på plats innan spaden kan sättas i marken.


Ytan på fasaderna är missfärgad. Vi kommer därför att göra ett test med fasadtvätt på en liten yta. Förhoppningsvis kommer det fungera och vi får bort den beläggningen som gör fasaden missfärgad.


Under sommaren kommer arbetet påbörjas. Det kommer bland annat fräsas bort stubbar, ta bort buskar vid parkering, planera nya växter och förbättra belysningen. Det kan bli stökigt och lite annorlunda mot hur du är van vid när grävmaskiner, elektriker och trädgårdsmästare är i full fart med att utveckla vårt bostadsområde. Vi ser fram emot sommaren och att våra projekt genomförs.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen