Regler och stadgar

Via länken nedan kan du ladda ner och läsa bostadsrättsföreningen Tallkronans stadgar, ordningsföreskrifter, förtydligande §28 i stadgarna och störningsanmälan.