Underhåll‎ > ‎Projekt‎ > ‎

Sopsortering

Styrelsen har beslutat om att installera en sopsorteringstation för att sortering ska bli enklare för medlemmarna. Sedan ett år tillbaka är det möjligt att sortera matavfall i kommunen vilket blir även möjligt hos oss med den nya sopstationen. 
Sortering av hushållavfall leder till minskad vikt av våra vanliga hushållsopor (nedkast). Kostnad för varje kilo hushållavfall har ökat senaste åren och bättre sortering leder allstå till minskad kostnad för föreningen. Dessutom är det miljövänligt att sortera matavfall som kan användas till biogas.
Trots den nya sopstationen kommer vi att ha kvar sopnedkast för hushållsopor (det som inte kan sorteras i sopstation). Sopnedkast har varit viktigt för medlemmar och många har velat ha det kvar ändå. En utvädering kommer att ske efter införande av sopsortering. Är det dåligt med sortering kommer vi tyvärr att tvingas stänga nedkasten, då det betyder att folk inte sortera mera.

Mer info om sopsortering hittar du nedan.

OBS Farlig avfall: färgrester, glöd och energilampor, elektronik mm får naturligtvis inte slängas i vanliga sopor eller i slasken utan ska lämnas in på en av Reko returstation. Den närmaste är returstation i Bydalen (City Gross).

Domino Molok, sopsorteringstation som kommer att installeras:


Comments