Aktuellt‎ > ‎

Snart börjar utbyggnaden av våra motorvärmarplatser

skickad 4 juni 2013 00:36 av Okänd användare

För att skapa en långtidslösning på parkeringsfrågan har beslut tagits om att sätta uttag för motorvärmare på samtliga existerande parkeringsplatser. Det blir även en utbyggnad med 10 stycken helt nya motorvärmarplatser nedanför husen på Tomtegränd 8 A-C (de som utnyttjas som gratisplatser idag).


Det kommer att skapas fler parkeringar än vad vi för dagen har efterfrågan på, men då efterfrågan ständigt ökar så bedömer vi det lämpligt ur ett längre perspektiv när vi ändå är igång.


De parkeringar som blir över kan hyras som extraparkering av de som har behov av mer än en parkering per lägenhet.  Blir det ändå parkeringar över kommer dessa att erbjudas omkring-

boende för att inte stå outhyrda. Det är viktigt att ni som idag inte har någon plats och vill ha en plats på området framöver att höra av sig för att inte riskera att “hamna på gatan”.


OBS En extraparkering kan sägas upp med en månads varsel till förmån för medlem som står helt utan p-plats. Självklart kommer eventuella externa platshyrare att förlora sin plats först.


Entreprenören Teknisk Fastighetsservice som installerar kommer att behöva avlysa de parkeringsdelar man skall arbeta med då traktorn som skall gräva ned stolpar och elkablar behöver svängrum. Håll uppsikt och respektera detta så flyter arbetet smidigare. I samband att grävningsarbetena startar kommer två förvuxna träd som idag också vållar problem genom att kladda ner bilar, att tas ned. Den ena är en björk som står mot gatan utanför Tomtegränd 10, det andra är en lönn(?) vid parkeringen på nedsidan av Tomtegränd 10.


Alla parkeringsplatser kommer att få ny numrering och parkeringsrutor kommer att målas upp men först efter att diverse asfaltsarbeten blivit klara.


De som har en garage eller parkeringsplats kommer snart att få ett hyreskontrakt hemskickat på sina platser för påskrift. De som vill ha extraparkering kommer att få ett separat avtal för denna plats med andra uppsägningsregler. Med kontraktet kommer också en skiss över området där parkeringsplatserna med den nya nummerordningen är angiven.


Som meddelats tidigare behöver vi justera hyresnivåerna så att de täcker sina resp. kostnader

Nya priser from 1/8


Motorvärmarplats 200:-/månGarageplats 321, 324, 330, 331, 332, 33 305:-/mån


Garageplats 322, 323, 325, 326, 329, 333,

334, 338, 339, 340, 341 355:-/mån


Garageplats 328, 336 395:-/mån


Garageplats 327, 335 455:-/mån


Mvh Styrelsen

Brf Tallkronan


PS Snart startar grävningar mellan Tomtegränd 12 och Tallrotsgatan 8 pga en vattenläcka


Comments