Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 27 aug. 2019 12:18 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2019-08-27 


Som vi kommunicerade i föregående informationsblad så har beslut fattats om att inrätta en ny sophanteringsstation vid den befintliga återvinningsstationen. Arbetet med detta kommer inom kort att påbörjas och visst material har redan levererats. När detta är klart kommer sopnedkasten plomberas. Exakt datum för detta är inte bestämt i dagsläget.

Vi vill också ta tillfället i akt och påminna om det gruppavtal för bredband som är tecknat med Comhem och som börjar gälla 2019-09-01. Kostnaden för detta gruppavtal kommer debiteras på fakturan för månadsavgiften och första gången på oktoberfakturan för september och oktober. Därefter månadsvis.


Ta kontakt med Comhem för information om hur ni går tillväga för att ta del av erbjudandet.


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen


http://www.hemochsamhalle.se/wp-content/uploads/2015/09/Sensommar-h%C3%B6st-r%C3%B6nn-300x225.jpg


Comments