Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 29 okt. 2018 12:41 av Hans-Olov Bäcklund
INFORMATIONSBLADET
Brf Tallkronan 2018-10-29

Alla motorvärmare är inte igång på grund av det pågående arbetet med ny elindragningen till
vår fastighet som blivit försenat. Installatören arbetar för att skyndsamt lösa problemet.


Vi har under lång tid haft problem med fel-och gratisparkerade bilar inom vår fastighet. En
långtidsparkerad bil framför en entré skulle kunna innebära direkt livsfara om
utryckningsfordon hindras tillträde och en bil som står där det inte är parkering försvårar t.ex.
vid snöröjning. Därför har nu avtal gällande parkeringsövervakning inom fastigheten tecknats
med Drakstadens Parkering AB med start 2018-12-01.

Inga ändringar avseende våra parkeringsregler har gjorts. Det råder nu, liksom tidigare, förbud
mot parkering på fastigheten annat än på förhyrda parkeringsplatser och i garagen.
Drakstadens Parkering kommer snart med ytterligare information om detta.


Trevlig höst
Styrelsen

Comments