Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 2 okt. 2018 01:36 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-10-01

 

 

 

Container för grovsopor.

Fredag 19 oktober kommer en container att ställas upp på grusplanen så att vi medlemmar kan kasta grovsopor (OBS ej elektronik, färg eller annat farlig avfall) Containern står över helgen.

 

Träd och buskar 

Vi har anlitat en arborist för översyn och beskärning av våra träd och buskar. Den lönn som växte mellan Tomtegränd 8B och 8C visade sig vara helt sprucken dvs kunde ha fallit i två bitar närsomhelst med risk för skada på både byggnader och personer och trädet togs därför ner omgående.  

Våra husfasader som vetter mot norr är angripna av svartmögel. Problemet är till stor del orsakat av pollenspridning från stora träd som står allra närmast fasaderna och som också skuggar husytorna. För att hindra ytterligare påväxt så har vi tagit beslut om ta bort några av dessa träd. 

 

Grillplatserna

Vi vill uppmana de medlemmar som lämnat grillar och andra tillhörigheter vid grillplatserna att ta bort dessa. Nästa sommar kommer vi att låta städa bort saker som kvarlämnas då grillplatsen är till för alla och ser betydligt trevligare ut och mer inbjudande utan kvarlämnade saker. Förvaltaren behöver nu dessutom komma åt att ordna med förberedelserna inför vintern.

 


Trevlig höst

Styrelsen


 

Comments