Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 7 apr. 2021 22:56 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-04-07 


Vi vill påminna om att stämman närmar sig och att föreningens välmående är avhängt att vi engagerar oss. Anmäl ert intresse till styrelsearbete till valberedningen på telefon 070-7862480 eller på e-post peter.johansson@hotmail.se


Arbetet med fasadrenoveringen kommer som tidigare nämnts att återupptas. I samband med det kommer entreprenören behöva tillträde till våra bostäder för att komma åt fasadskivorna på balkongerna. Fullmakter för detta kommer att lämnas ut och det är då viktigt att dessa undertecknas så snart som möjligt då arbetet annars riskerar att dra ut onödigt på tiden samt medföra ökade kostnader.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenComments