Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 24 feb. 2021 09:16 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-02-24 


Våren kommer så sakta närmre och med den föreningens årsstämma. Stadgarna kräver en styrelse bestående av tre till fem ledamöter och en till fyra suppleanter. Vi är nu farligt nära minimigränsen vilket innebär problem om någon i styrelsen t.ex. flyttar. Vi vill därför upplysa alla om vikten att engagera sig i styrelsen och på så vis ta del i förvaltningen av vår fastighet. Kontakta Peter Johansson i valberedningen på telefon 070-7862480 eller på e-post peter.johansson@hotmail.se för att anmäla intresse.


Vi vill också upplysa om att brandskyddsarbetet nu snart är klart samt att renovering av våra fasader kommer att återupptas under våren.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenComments