Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 30 maj 2018 00:59 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-05-29Vi i vill förtydliga att det på föreningens fastighet ej är tillåtet att parkera annat än på förhyrda parkeringar. Följs inte detta kan vi komma att behöva anlita parkeringsbolag för att hålla ordning. Detta är naturligtvis inget vi önskar. Om vi alla tänker på hur vi parkerar våra bilar så tror vi att detta kan undvikas. För närvarande finns det lediga parkeringar att hyra. För uppgifter kring detta kontakta vår förvaltare Castor på 060-128000.


Det har uppmärksammats att boende parkerar och förvarar motorfordon, t.ex. mopeder i källargångarna och cykelförråden. Detta är strängt förbjudet då det strider mot gällande brandföreskrifter.


Ingrävning av ny elledning till fastigheten kommer att utföras i sommar. Detta för att bättre möta vårt behov av energi nu och i framtiden. Vissa störningar kan förekomma i samband med detta men entreprenör och förvaltare arbetar med att minimera påverkan av arbetet.


Slutligen får vi önska alla medlemmar i föreningen en trevlig sommar.


Med vänliga hälsningar,

StyrelsenBildresultat för sommarbild
Comments