Aktuellt‎ > ‎

Namnlöst inlägg

skickad 9 apr. 2020 00:12 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-04-09
Hoppas alla har det bra i dessa oroliga tider. På grund av rådande förhållanden har beslut tagits, i samråd med vår förvaltare, att senarelägga vår årsstämma. Den kommer preliminärt att hållas i början på juni. Ytterligare information och kallelse kommer framgent.


Vi vill också förtydliga vikten av att sortera våra sopor. Förutom de miljömässiga fördelarna så finns det stora ekonomiska fördelar för föreningen och därmed oss som medlemmar. Detta då t.ex. tömningen av matavfall är avsevärt mycket billigare än hushållssopor och övrigt avfall. Bortforsling av grovsopor ombesörjer vi medlemmar själva, dessa får ej lämnas på vår återvinningsstation.


Ta hand om er och glad påsk!


Med vänliga hälsningar

StyrelsenComments