Aktuellt‎ > ‎

Namnlös

skickad 1 nov. 2017 08:36 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan, 2017-11-01


Ekonomi
Årsavgifter och hyror kommer att justeras upp med 1% from 1/1 2018 för att följa kostnadsutvecklingen och förstärka underhållsfonden inför framtida investeringar.


Cykelförråd

Vi vill än en gång påminna er alla om att märka era cyklar/sparkar med namn, adress och datum innan 2017-11-30. Cykelförråden kommer efter detta rensas från omärkta cyklar och andra föremål och inga krav kan ställas på föreningen för bortforslade föremål då tydlig och upprepade information gått ut till samtliga hushåll.


Ordningsföreskrifter
Styrelsen har reviderat föreningens ordningsföreskrifter som bl.a. berör köksfläktar, parkeringar och obligatorisk avflyttningsbesiktning. Samtliga hushåll i föreningen kommer få ett exemplar av ordningsföreskrifterna.


Autumn_Leaves_and_Acorns_Decor_PNG_Picture.png

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


Comments