Aktuellt‎ > ‎

INFORMATIONSBLADET

skickad 25 sep. 2017 10:06 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 25 sep. 2017 10:07 ]

Brf tallkronan, 2017-09-25Hej alla medlemmar!


Det är tre saker som vi i styrelsen vill förmedla till er medlemmar i detta informationsblad.  • Våra cykelförråd är överfulla. Det står saker som överhuvudtaget inte skall förvaras där och förmodligen även flera cyklar och sparkar som är lämnade/glömda av f.d. medlemmar som flyttat.


För att råda bot på detta kommer en utrensning att ske. Vi behöver därför er hjälp med att märka upp de cyklar och ev sparkar som ni äger och som skall vara kvar.


Märk cyklar och sparkar med namn, adress och datum. Gamla märkningar som eventuellt sitter kvar från senaste utrensningen räcker alltså inte.


Märkningen ska vara klar senast 2017-11-30


Efter detta datum kommer förråden rensas från omärkta cyklar och andra föremål som förvaras i cykelförråden. Inga krav kan ställas på föreningen efter detta datum för bortforslade föremål.  • Även i år kommer det att finnas möjlighet för boende i föreningen att slänga sina grovsopor i en container som kommer att stå uppställd vid sopsorteringen. Containern kommer att levereras 2017-10-27 och forslas bort 2017-10-29. OBS Inget miljöfarligt avfall, färg eller elprylar får slängas i den!  • Styrelsen har beslutat att undersöka intresset bland medlemmarna att glasa in de balkonger som idag saknar inglasning för att kunna förhandla om ett bättre pris. Liksom tidigare står dock varje bostadsrättsinnehavare själv för kostnaden. Mer information kommer i denna fråga men ni kan gärna fundera redan nu på om detta kan vara av intresse för just er.Trevlig höst önskar styrelsen!


Comments