Aktuellt‎ > ‎

INFORMATIONSBLADET

skickad 30 jan. 2017 07:47 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 31 jan. 2017 07:49 ]


BRF Tallkronan, 2017-01-31Vi behöver bli fler i styrelsen

I samband med årsmötet i maj kommer vi att behöva nya drivna medlemmar till vår styrelse. Vi behöver två nya ledamöter och en ny suppleant. Om du är intresserad kontakta Ulla-Lena Fransson i vår valberedning. Ni når henne på tfn 070-1916315 eller ullalena.fransson@gmail.com.


Utebelysning och gästparkeringar

Längre fram i vår kommer vår utebelysning att kompletteras med fler lyktstolpar. I samband med grävning för nya lyktstolpar kommer även samtliga gästparkeringar att tas bort för att istället göras om till förhyrda parkeringsplatser med motorvärmarstolpar.


Investering i frånluftsvärmepumpar

Styrelsen har beslutat i att investera i frånluftsvärmepumpar som komplement till fjärrvärme. Detta för att på sikt sänka vår uppvärmningskostnad. Med anledning av detta kommer det att bli en del arbeten i trapphusen med rörgenomdragningar. Byggstart någongång under första halvåret 2017.


Motordrivna fordon i källare/förråd

Av säkerhetsskäl och risk för oljeläckage är det förbjudet att uppställa motordrivna fordon i källare och förråd. Brandvarnare

Brandvarnare kan beställas och sättas upp av Castor till en kostnad av 450 kr monterat och klart inkl brandvarnare. Detta bekostas av den enskilde medlemmen.  Vid intresse kontakta Castor på tfn 060-128000. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 23 februari. Har ni synpunkter, förslag på förbättringar eller om det är något ni funderar på är ni välkommen att kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


Comments