Aktuellt‎ > ‎

INFORMATIONSBLADET

skickad 19 juni 2019 12:49 av Hans-Olov Bäcklund
                                                                                Brf Tallkronan 2019-06-17

Styrelsen har fattat beslut om sopnedkasten ska stängas. Först skall
dock nya kärl för hushållssopor och ytterligare ett kärl för matrester
att installeras vid den befintliga återvinningsstationen.

Tömningen av återvinningskärlen kommer framledes att  behöva ske
mer frekvent då det tidigare blivit fullt i vissa av dem.

Vi vill uppmana alla medlemmar att verkligen nyttja sopsorteringen
då det både sparar på miljön och minskar föreningens kostnad för
sophantering.

Slutligen vill vi önska alla en härlig sommar!

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen

Comments