Aktuellt

Information till medlemmar

Namnlöst inlägg

skickad 30 maj 2018 00:59 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-05-29Vi i vill förtydliga att det på föreningens fastighet ej är tillåtet att parkera annat än på förhyrda parkeringar. Följs inte detta kan vi komma att behöva anlita parkeringsbolag för att hålla ordning. Detta är naturligtvis inget vi önskar. Om vi alla tänker på hur vi parkerar våra bilar så tror vi att detta kan undvikas. För närvarande finns det lediga parkeringar att hyra. För uppgifter kring detta kontakta vår förvaltare Castor på 060-128000.


Det har uppmärksammats att boende parkerar och förvarar motorfordon, t.ex. mopeder i källargångarna och cykelförråden. Detta är strängt förbjudet då det strider mot gällande brandföreskrifter.


Ingrävning av ny elledning till fastigheten kommer att utföras i sommar. Detta för att bättre möta vårt behov av energi nu och i framtiden. Vissa störningar kan förekomma i samband med detta men entreprenör och förvaltare arbetar med att minimera påverkan av arbetet.


Slutligen får vi önska alla medlemmar i föreningen en trevlig sommar.


Med vänliga hälsningar,

StyrelsenBildresultat för sommarbild
Informationsbladet

skickad 28 maj 2018 23:24 av Hans-Olov Bäcklund

                                                                                                    BRF Tallkronan 2018-05-14

Tack till alla er som närvarade vid föreningens årsstämma. Vill ni läsa stämmans protokoll?

Maila oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så skickar vi dig en kopia.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Annika och Thomas och passa på att välkomna dem till

styrelsen. Denna består nu av:

Hans-Olov Bäcklund, ordförande

Jennie Bergsten, ledamot

Johan Skoglund, sekreterare

Pontus Lindström, vice ordförande

Thord Bergqvist, ledamot

Anita Hellgren, suppleant

Annika Keijser, suppleant

Thomas Amrén, suppleant

Trevlig sommar, hälsningar Styrelsen

Namnlöst inlägg

skickad 18 mars 2018 23:01 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

BRF Tallkronan, 2018-03-15Är du intresserad av styrelsearbete?
Bostadsrättsföreningens styrelse behöver fler drivna medlemmar. Kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så berättar vi mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen.


Årsstämma 2018

Preliminärt datum för årsstämman är 8/5, mer information kommer.


Vill du glasa in din balkong?

Information ang. intresseanmälan att glasa in sin balkong har gått ut till samtliga medlemmar. Observera att arbetet bekostas av medlemmen själv. Maila in din intresseanmälan till styrelsen på styrelsen@brf-tallkronan.se senast 31/3.


Ska du renovera?

Var vänlig och informera dina grannar om du ska stänga av vattnet. Extra viktigt om du bor i ett av husen med gemensam tvättstuga.Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


Namnlöst inlägg

skickad 4 mars 2018 11:00 av Hans-Olov Bäcklund

Till dig som är intresserad av att glasa in din balkong


Styrelsen har tagit in flera byggnadslovsgodkända offerter för inglasning av balkong. Vid minimum 5 st blir kostnaden ca 38000 kr och bekostas av den enskilde medlemmen.


Vid intresse vänligen maila namn, adress och kontaktuppgifter till styrelsen@brf-tallkronan.se så sammanställer vi och sänder vidare till Lindfors Glas och Metall AB i Matfors så tar de direktkontakt med er.


OSA 2018-03-31


Med vänlig hälsning, Styrelsen Brf Tallkronan


Namnlös

skickad 30 jan. 2018 08:02 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

BRF Tallkronan, 2018-01-30

Är du intresserad av styrelsearbete?
Bostadsrättsföreningens styrelse behöver fler drivna medlemmar. Kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så berättar vi mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen.


INFORMATIONSBLADET

skickad 28 nov. 2017 12:51 av Hans-Olov Bäcklund

Brf tallkronan, 2017-11-28Elproblemen i föreningen

Problemet har visat sig vara besvärligare att lösa än vad vi först trott. Föreningen kommer att behöva gräva in nya elkablar till fastigheten.

I grunden finns en snedbelastning mellan våra huskroppar, vissa hus visar sig stå för ett mycket högre uttag till belysning och motorvärmare. Vi har för att inte riskera att t ex hushållsel och cirkulationspumpar också överbelastas tvingats prioritera bort motorvärmare kopplade till de mest belastade husen tills dess problemet är löst. Det arbetas för att lösa problemet så snart som möjligt.


Hobbyrummet på Tallrotsgatan 8

Vi har fått en idé och intresseanmälan från vår medlem Thomas Amrén, att han är villig att iordningställa hobbyrummet till brukbart skick. Finns det fler medlemmar som är intresserad av att hjälpa till? Kontakta isåfall Thomas på hans mail: fluid_t@msn.com


Med vänlig hälsning Styrelsen


           

Problem med ventilation, motorvärmare, ComHems anslutning etc

skickad 20 nov. 2017 13:41 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 20 nov. 2017 13:42 ]

Vi har för tillfället problem med elektriciteten som påverkar ventilationen, motorvärmare, ComHems anslutning samt viss belysning.

Problemet är felanmält och har högsta prioritet.

Styrelsen
Brf Tallkronan

Namnlös

skickad 1 nov. 2017 08:36 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan, 2017-11-01


Ekonomi
Årsavgifter och hyror kommer att justeras upp med 1% from 1/1 2018 för att följa kostnadsutvecklingen och förstärka underhållsfonden inför framtida investeringar.


Cykelförråd

Vi vill än en gång påminna er alla om att märka era cyklar/sparkar med namn, adress och datum innan 2017-11-30. Cykelförråden kommer efter detta rensas från omärkta cyklar och andra föremål och inga krav kan ställas på föreningen för bortforslade föremål då tydlig och upprepade information gått ut till samtliga hushåll.


Ordningsföreskrifter
Styrelsen har reviderat föreningens ordningsföreskrifter som bl.a. berör köksfläktar, parkeringar och obligatorisk avflyttningsbesiktning. Samtliga hushåll i föreningen kommer få ett exemplar av ordningsföreskrifterna.


Autumn_Leaves_and_Acorns_Decor_PNG_Picture.png

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


INFORMATIONSBLADET

skickad 25 sep. 2017 10:06 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 25 sep. 2017 10:07 ]

Brf tallkronan, 2017-09-25Hej alla medlemmar!


Det är tre saker som vi i styrelsen vill förmedla till er medlemmar i detta informationsblad.  • Våra cykelförråd är överfulla. Det står saker som överhuvudtaget inte skall förvaras där och förmodligen även flera cyklar och sparkar som är lämnade/glömda av f.d. medlemmar som flyttat.


För att råda bot på detta kommer en utrensning att ske. Vi behöver därför er hjälp med att märka upp de cyklar och ev sparkar som ni äger och som skall vara kvar.


Märk cyklar och sparkar med namn, adress och datum. Gamla märkningar som eventuellt sitter kvar från senaste utrensningen räcker alltså inte.


Märkningen ska vara klar senast 2017-11-30


Efter detta datum kommer förråden rensas från omärkta cyklar och andra föremål som förvaras i cykelförråden. Inga krav kan ställas på föreningen efter detta datum för bortforslade föremål.  • Även i år kommer det att finnas möjlighet för boende i föreningen att slänga sina grovsopor i en container som kommer att stå uppställd vid sopsorteringen. Containern kommer att levereras 2017-10-27 och forslas bort 2017-10-29. OBS Inget miljöfarligt avfall, färg eller elprylar får slängas i den!  • Styrelsen har beslutat att undersöka intresset bland medlemmarna att glasa in de balkonger som idag saknar inglasning för att kunna förhandla om ett bättre pris. Liksom tidigare står dock varje bostadsrättsinnehavare själv för kostnaden. Mer information kommer i denna fråga men ni kan gärna fundera redan nu på om detta kan vara av intresse för just er.Trevlig höst önskar styrelsen!


INFORMATIONSBLADET

skickad 23 aug. 2017 06:06 av Hans-Olov Bäcklund

BRF Tallkronan, 2017-08-23Installation av värmepumpar fortlöper enligt plan. De svarta rören i trapphusen kommer i höst att byggas in så det blir snyggt.

Att boka tvättstugan med papperslappar är inte tillåtet och kommer hädanefter att plockas bort. Om du saknar kolv för bokning kontakta vår förvaltare Castor på tfn 060-128000 så hjälper de dig. Ny kolv bekostas av medlemmen.


Helgen 2017-10-27 tom 2017-10-30 kommer det att stå en container på grusplanen där vi kan slänga grovsopor. Separat anslag kommer även senare.Med vänlig hälsning


Styrelsen

maple_fall_tree_wall_decals_single.jpg


1-10 of 29