Aktuellt

Information till medlemmar

Namnlös

skickad 30 jan. 2018 08:02 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

BRF Tallkronan, 2018-01-30

Är du intresserad av styrelsearbete?
Bostadsrättsföreningens styrelse behöver fler drivna medlemmar. Kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så berättar vi mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen.


INFORMATIONSBLADET

skickad 28 nov. 2017 12:51 av Hans-Olov Bäcklund

Brf tallkronan, 2017-11-28Elproblemen i föreningen

Problemet har visat sig vara besvärligare att lösa än vad vi först trott. Föreningen kommer att behöva gräva in nya elkablar till fastigheten.

I grunden finns en snedbelastning mellan våra huskroppar, vissa hus visar sig stå för ett mycket högre uttag till belysning och motorvärmare. Vi har för att inte riskera att t ex hushållsel och cirkulationspumpar också överbelastas tvingats prioritera bort motorvärmare kopplade till de mest belastade husen tills dess problemet är löst. Det arbetas för att lösa problemet så snart som möjligt.


Hobbyrummet på Tallrotsgatan 8

Vi har fått en idé och intresseanmälan från vår medlem Thomas Amrén, att han är villig att iordningställa hobbyrummet till brukbart skick. Finns det fler medlemmar som är intresserad av att hjälpa till? Kontakta isåfall Thomas på hans mail: fluid_t@msn.com


Med vänlig hälsning Styrelsen


           

Problem med ventilation, motorvärmare, ComHems anslutning etc

skickad 20 nov. 2017 13:41 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 20 nov. 2017 13:42 ]

Vi har för tillfället problem med elektriciteten som påverkar ventilationen, motorvärmare, ComHems anslutning samt viss belysning.

Problemet är felanmält och har högsta prioritet.

Styrelsen
Brf Tallkronan

Namnlös

skickad 1 nov. 2017 08:36 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan, 2017-11-01


Ekonomi
Årsavgifter och hyror kommer att justeras upp med 1% from 1/1 2018 för att följa kostnadsutvecklingen och förstärka underhållsfonden inför framtida investeringar.


Cykelförråd

Vi vill än en gång påminna er alla om att märka era cyklar/sparkar med namn, adress och datum innan 2017-11-30. Cykelförråden kommer efter detta rensas från omärkta cyklar och andra föremål och inga krav kan ställas på föreningen för bortforslade föremål då tydlig och upprepade information gått ut till samtliga hushåll.


Ordningsföreskrifter
Styrelsen har reviderat föreningens ordningsföreskrifter som bl.a. berör köksfläktar, parkeringar och obligatorisk avflyttningsbesiktning. Samtliga hushåll i föreningen kommer få ett exemplar av ordningsföreskrifterna.


Autumn_Leaves_and_Acorns_Decor_PNG_Picture.png

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


INFORMATIONSBLADET

skickad 25 sep. 2017 10:06 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 25 sep. 2017 10:07 ]

Brf tallkronan, 2017-09-25Hej alla medlemmar!


Det är tre saker som vi i styrelsen vill förmedla till er medlemmar i detta informationsblad.  • Våra cykelförråd är överfulla. Det står saker som överhuvudtaget inte skall förvaras där och förmodligen även flera cyklar och sparkar som är lämnade/glömda av f.d. medlemmar som flyttat.


För att råda bot på detta kommer en utrensning att ske. Vi behöver därför er hjälp med att märka upp de cyklar och ev sparkar som ni äger och som skall vara kvar.


Märk cyklar och sparkar med namn, adress och datum. Gamla märkningar som eventuellt sitter kvar från senaste utrensningen räcker alltså inte.


Märkningen ska vara klar senast 2017-11-30


Efter detta datum kommer förråden rensas från omärkta cyklar och andra föremål som förvaras i cykelförråden. Inga krav kan ställas på föreningen efter detta datum för bortforslade föremål.  • Även i år kommer det att finnas möjlighet för boende i föreningen att slänga sina grovsopor i en container som kommer att stå uppställd vid sopsorteringen. Containern kommer att levereras 2017-10-27 och forslas bort 2017-10-29. OBS Inget miljöfarligt avfall, färg eller elprylar får slängas i den!  • Styrelsen har beslutat att undersöka intresset bland medlemmarna att glasa in de balkonger som idag saknar inglasning för att kunna förhandla om ett bättre pris. Liksom tidigare står dock varje bostadsrättsinnehavare själv för kostnaden. Mer information kommer i denna fråga men ni kan gärna fundera redan nu på om detta kan vara av intresse för just er.Trevlig höst önskar styrelsen!


INFORMATIONSBLADET

skickad 23 aug. 2017 06:06 av Hans-Olov Bäcklund

BRF Tallkronan, 2017-08-23Installation av värmepumpar fortlöper enligt plan. De svarta rören i trapphusen kommer i höst att byggas in så det blir snyggt.

Att boka tvättstugan med papperslappar är inte tillåtet och kommer hädanefter att plockas bort. Om du saknar kolv för bokning kontakta vår förvaltare Castor på tfn 060-128000 så hjälper de dig. Ny kolv bekostas av medlemmen.


Helgen 2017-10-27 tom 2017-10-30 kommer det att stå en container på grusplanen där vi kan slänga grovsopor. Separat anslag kommer även senare.Med vänlig hälsning


Styrelsen

maple_fall_tree_wall_decals_single.jpg


INFORMATIONSBLADET

skickad 11 maj 2017 10:39 av Hans-Olov Bäcklund

BRF Tallkronan, 2017-05-10 .Tack till er alla som närvarade vid BRF Tallkronans årsstämma.

Vill du läsa stämmans protokoll? Maila oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så skickar vi dig en kopia.


Vi vill hälsa Jennie, Johan, Lisa och Li varmt välkomna till styrelsen. BRF Tallkronans styrelse består nu av totalt 9 personer:


Hans-Olov Bäcklund, ordförande

Pontus Lindström, vice ordförande

Linn Estefors, sekreterare

Thord Bergqvist, ledamot

Jennie Bergsten, ledamot

Anita Hellgren, suppleant

Johan Skoglund, suppleant

Lisa Degerfeldt, suppleant

Li Johnsson, suppleant

2794201-blue-flowering-tree-and-butterflies-on-awhite-background.jpg


Med vänliga hälsningar,

                                                                                            Styrelsen

Informationsbladet

skickad 2 maj 2017 12:19 av Hans-Olov Bäcklund


BRF Tallkronan, 2017-05-02 .Välkommen till BRF Tallkronans

ÅRSSTÄMMA

onsdagen den 10:e maj klockan 19.00

i matsalen på Prolympiaskolan


06c18f0cf7900689b41578c8fe2f7d3a.png


INFORMATIONSBLADET

skickad 3 apr. 2017 09:01 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 3 apr. 2017 09:04 ]

BRF Tallkronan, 2017-03-29


Våren närmar sig och likaså föreningens årsstämma som planeras hållas den 10:e maj. Vi hoppas att vi får träffa så många som möjligt av er. Mer information finner ni i er brevlåda närmare årsstämman.


Under våren kommer värmepumpar installeras på taken, det är inget som kommer påverka enskilda lägenheter men det kommer finnas byggarbetare i trapphusen under arbetets gång.

8e01bc8f0ccbba7f3ea9d2803be09ac8_randolph-county-fair-clipart-glad-sol_1200-1014.jpgMed vänliga hälsningar,

Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

skickad 30 jan. 2017 07:47 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 31 jan. 2017 07:49 ]


BRF Tallkronan, 2017-01-31Vi behöver bli fler i styrelsen

I samband med årsmötet i maj kommer vi att behöva nya drivna medlemmar till vår styrelse. Vi behöver två nya ledamöter och en ny suppleant. Om du är intresserad kontakta Ulla-Lena Fransson i vår valberedning. Ni når henne på tfn 070-1916315 eller ullalena.fransson@gmail.com.


Utebelysning och gästparkeringar

Längre fram i vår kommer vår utebelysning att kompletteras med fler lyktstolpar. I samband med grävning för nya lyktstolpar kommer även samtliga gästparkeringar att tas bort för att istället göras om till förhyrda parkeringsplatser med motorvärmarstolpar.


Investering i frånluftsvärmepumpar

Styrelsen har beslutat i att investera i frånluftsvärmepumpar som komplement till fjärrvärme. Detta för att på sikt sänka vår uppvärmningskostnad. Med anledning av detta kommer det att bli en del arbeten i trapphusen med rörgenomdragningar. Byggstart någongång under första halvåret 2017.


Motordrivna fordon i källare/förråd

Av säkerhetsskäl och risk för oljeläckage är det förbjudet att uppställa motordrivna fordon i källare och förråd. Brandvarnare

Brandvarnare kan beställas och sättas upp av Castor till en kostnad av 450 kr monterat och klart inkl brandvarnare. Detta bekostas av den enskilde medlemmen.  Vid intresse kontakta Castor på tfn 060-128000. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 23 februari. Har ni synpunkter, förslag på förbättringar eller om det är något ni funderar på är ni välkommen att kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


1-10 of 25