Aktuellt

Information till medlemmar

Namnlöst inlägg

skickad 29 okt. 2018 12:41 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET
Brf Tallkronan 2018-10-29

Alla motorvärmare är inte igång på grund av det pågående arbetet med ny elindragningen till
vår fastighet som blivit försenat. Installatören arbetar för att skyndsamt lösa problemet.


Vi har under lång tid haft problem med fel-och gratisparkerade bilar inom vår fastighet. En
långtidsparkerad bil framför en entré skulle kunna innebära direkt livsfara om
utryckningsfordon hindras tillträde och en bil som står där det inte är parkering försvårar t.ex.
vid snöröjning. Därför har nu avtal gällande parkeringsövervakning inom fastigheten tecknats
med Drakstadens Parkering AB med start 2018-12-01.

Inga ändringar avseende våra parkeringsregler har gjorts. Det råder nu, liksom tidigare, förbud
mot parkering på fastigheten annat än på förhyrda parkeringsplatser och i garagen.
Drakstadens Parkering kommer snart med ytterligare information om detta.


Trevlig höst
Styrelsen

Namnlöst inlägg

skickad 2 okt. 2018 01:36 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-10-01

 

 

 

Container för grovsopor.

Fredag 19 oktober kommer en container att ställas upp på grusplanen så att vi medlemmar kan kasta grovsopor (OBS ej elektronik, färg eller annat farlig avfall) Containern står över helgen.

 

Träd och buskar 

Vi har anlitat en arborist för översyn och beskärning av våra träd och buskar. Den lönn som växte mellan Tomtegränd 8B och 8C visade sig vara helt sprucken dvs kunde ha fallit i två bitar närsomhelst med risk för skada på både byggnader och personer och trädet togs därför ner omgående.  

Våra husfasader som vetter mot norr är angripna av svartmögel. Problemet är till stor del orsakat av pollenspridning från stora träd som står allra närmast fasaderna och som också skuggar husytorna. För att hindra ytterligare påväxt så har vi tagit beslut om ta bort några av dessa träd. 

 

Grillplatserna

Vi vill uppmana de medlemmar som lämnat grillar och andra tillhörigheter vid grillplatserna att ta bort dessa. Nästa sommar kommer vi att låta städa bort saker som kvarlämnas då grillplatsen är till för alla och ser betydligt trevligare ut och mer inbjudande utan kvarlämnade saker. Förvaltaren behöver nu dessutom komma åt att ordna med förberedelserna inför vintern.

 


Trevlig höst

Styrelsen


 

Namnlöst inlägg

skickad 11 sep. 2018 23:36 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 11 sep. 2018 23:38 ]

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-08-30

 

 

 

Vi hoppas alla medlemmar har haft en fin sommar. Nu när hösten nalkas är det några kommande saker som vi i styrelsen vill informera om. 

 

Efter noga övervägande och jämförelser har beslut tagits om att byta förvaltare. Från årsskiftet kommer Nisses Förvaltning att ta över från vår nuvarande leverantör Castor. Mer information om detta kommer längre fram. 


Liksom tidigare senhöstar kommer även i år en container att beställas där vi medlemmar kan kasta grovsopor vi vill bli av med. Exakt datum för detta kommer senare.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                             

Namnlöst inlägg

skickad 30 maj 2018 00:59 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2018-05-29Vi i vill förtydliga att det på föreningens fastighet ej är tillåtet att parkera annat än på förhyrda parkeringar. Följs inte detta kan vi komma att behöva anlita parkeringsbolag för att hålla ordning. Detta är naturligtvis inget vi önskar. Om vi alla tänker på hur vi parkerar våra bilar så tror vi att detta kan undvikas. För närvarande finns det lediga parkeringar att hyra. För uppgifter kring detta kontakta vår förvaltare Castor på 060-128000.


Det har uppmärksammats att boende parkerar och förvarar motorfordon, t.ex. mopeder i källargångarna och cykelförråden. Detta är strängt förbjudet då det strider mot gällande brandföreskrifter.


Ingrävning av ny elledning till fastigheten kommer att utföras i sommar. Detta för att bättre möta vårt behov av energi nu och i framtiden. Vissa störningar kan förekomma i samband med detta men entreprenör och förvaltare arbetar med att minimera påverkan av arbetet.


Slutligen får vi önska alla medlemmar i föreningen en trevlig sommar.


Med vänliga hälsningar,

StyrelsenBildresultat för sommarbild
Informationsbladet

skickad 28 maj 2018 23:24 av Hans-Olov Bäcklund

                                                                                                    BRF Tallkronan 2018-05-14

Tack till alla er som närvarade vid föreningens årsstämma. Vill ni läsa stämmans protokoll?

Maila oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så skickar vi dig en kopia.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Annika och Thomas och passa på att välkomna dem till

styrelsen. Denna består nu av:

Hans-Olov Bäcklund, ordförande

Jennie Bergsten, ledamot

Johan Skoglund, sekreterare

Pontus Lindström, vice ordförande

Thord Bergqvist, ledamot

Anita Hellgren, suppleant

Annika Keijser, suppleant

Thomas Amrén, suppleant

Trevlig sommar, hälsningar Styrelsen

Namnlöst inlägg

skickad 18 mars 2018 23:01 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

BRF Tallkronan, 2018-03-15Är du intresserad av styrelsearbete?
Bostadsrättsföreningens styrelse behöver fler drivna medlemmar. Kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så berättar vi mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen.


Årsstämma 2018

Preliminärt datum för årsstämman är 8/5, mer information kommer.


Vill du glasa in din balkong?

Information ang. intresseanmälan att glasa in sin balkong har gått ut till samtliga medlemmar. Observera att arbetet bekostas av medlemmen själv. Maila in din intresseanmälan till styrelsen på styrelsen@brf-tallkronan.se senast 31/3.


Ska du renovera?

Var vänlig och informera dina grannar om du ska stänga av vattnet. Extra viktigt om du bor i ett av husen med gemensam tvättstuga.Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


Namnlöst inlägg

skickad 4 mars 2018 11:00 av Hans-Olov Bäcklund

Till dig som är intresserad av att glasa in din balkong


Styrelsen har tagit in flera byggnadslovsgodkända offerter för inglasning av balkong. Vid minimum 5 st blir kostnaden ca 38000 kr och bekostas av den enskilde medlemmen.


Vid intresse vänligen maila namn, adress och kontaktuppgifter till styrelsen@brf-tallkronan.se så sammanställer vi och sänder vidare till Lindfors Glas och Metall AB i Matfors så tar de direktkontakt med er.


OSA 2018-03-31


Med vänlig hälsning, Styrelsen Brf Tallkronan


Namnlös

skickad 30 jan. 2018 08:02 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

BRF Tallkronan, 2018-01-30

Är du intresserad av styrelsearbete?
Bostadsrättsföreningens styrelse behöver fler drivna medlemmar. Kontakta oss på styrelsen@brf-tallkronan.se så berättar vi mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen.


INFORMATIONSBLADET

skickad 28 nov. 2017 12:51 av Hans-Olov Bäcklund

Brf tallkronan, 2017-11-28Elproblemen i föreningen

Problemet har visat sig vara besvärligare att lösa än vad vi först trott. Föreningen kommer att behöva gräva in nya elkablar till fastigheten.

I grunden finns en snedbelastning mellan våra huskroppar, vissa hus visar sig stå för ett mycket högre uttag till belysning och motorvärmare. Vi har för att inte riskera att t ex hushållsel och cirkulationspumpar också överbelastas tvingats prioritera bort motorvärmare kopplade till de mest belastade husen tills dess problemet är löst. Det arbetas för att lösa problemet så snart som möjligt.


Hobbyrummet på Tallrotsgatan 8

Vi har fått en idé och intresseanmälan från vår medlem Thomas Amrén, att han är villig att iordningställa hobbyrummet till brukbart skick. Finns det fler medlemmar som är intresserad av att hjälpa till? Kontakta isåfall Thomas på hans mail: fluid_t@msn.com


Med vänlig hälsning Styrelsen


           

Problem med ventilation, motorvärmare, ComHems anslutning etc

skickad 20 nov. 2017 13:41 av Hans-Olov Bäcklund   [ uppdaterad 20 nov. 2017 13:42 ]

Vi har för tillfället problem med elektriciteten som påverkar ventilationen, motorvärmare, ComHems anslutning samt viss belysning.

Problemet är felanmält och har högsta prioritet.

Styrelsen
Brf Tallkronan

1-10 of 32