Aktuellt

Information till medlemmar

Namnlöst inlägg

skickad 1 juni 2021 10:08 av Okänd användare

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-06-01Vi i styrelsen vill informera att årsstämman är nu avklarad. Förfarandet med poströstning fungerade bra även om det är tråkigt att inte kunna träffas. För er som är intresserade av att ta del av mötesprotokollet ombeds ni kontakta styrelsen på: styrelsen@brf-tallkronan.se så mailar vi detta till er.


Trevlig sommar!


Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Namnlöst inlägg

skickad 3 maj 2021 10:09 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-05-03 


Ni som har besökt era källarförråd den senaste tiden har kanske uppmärksammat att nödbelysning installerats. Dessa tillhör brandskyddet och får under inga som helst omständigheter avlägsnas eller nyttjas på annat sätt, vilket nu dessvärre hänt.


På grund av rådande situation kommer årets stämma att hållas genom poströstning då vi tyvärr inte kan samlas och hålla en vanlig stämma. Information om tillvägagångssätt kring detta kommer i kallelsen så håll utkik efter den.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 7 apr. 2021 22:56 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-04-07 


Vi vill påminna om att stämman närmar sig och att föreningens välmående är avhängt att vi engagerar oss. Anmäl ert intresse till styrelsearbete till valberedningen på telefon 070-7862480 eller på e-post peter.johansson@hotmail.se


Arbetet med fasadrenoveringen kommer som tidigare nämnts att återupptas. I samband med det kommer entreprenören behöva tillträde till våra bostäder för att komma åt fasadskivorna på balkongerna. Fullmakter för detta kommer att lämnas ut och det är då viktigt att dessa undertecknas så snart som möjligt då arbetet annars riskerar att dra ut onödigt på tiden samt medföra ökade kostnader.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 24 feb. 2021 09:16 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2021-02-24 


Våren kommer så sakta närmre och med den föreningens årsstämma. Stadgarna kräver en styrelse bestående av tre till fem ledamöter och en till fyra suppleanter. Vi är nu farligt nära minimigränsen vilket innebär problem om någon i styrelsen t.ex. flyttar. Vi vill därför upplysa alla om vikten att engagera sig i styrelsen och på så vis ta del i förvaltningen av vår fastighet. Kontakta Peter Johansson i valberedningen på telefon 070-7862480 eller på e-post peter.johansson@hotmail.se för att anmäla intresse.


Vi vill också upplysa om att brandskyddsarbetet nu snart är klart samt att renovering av våra fasader kommer att återupptas under våren.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 16 dec. 2020 07:51 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-12-16
Styrelsen har under hösten uppdaterat brandskyddet i föreningens byggnader. Detta för att skapa en så säker boendemiljö som möjligt. 


Vi vill dock påminna alla om vikten av att se över sitt eget brandskydd i våra bostadsrätter. Fungerar brandvarnarna? Sitter brandsläckaren lättillgängligt och uppfyller kraven? Att ha gjort dessa enkla, regelbundna kontroller kan betyda så mycket om olyckan skulle vara framme.


Slutligen vill vi meddela att månadsavgiften lämnas oförändrad för 2021.

God jul och gott nytt år önskar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 1 dec. 2020 01:25 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-12-01 Till årsstämman som hölls i våras hade det lämnats en motion om att se över möjligheterna att installera hissar i våra byggnader. Styrelsen vill därför informera att arbetet med detta är påbörjat och att insamlingen av underlag från berörda instanser rullar på. Ytterligare information i frågan kommer när mer finns att berätta.

Vi vill också påpeka vikten av att vi tillsammans använder återvinningen på rätt sätt. Att kasta matavfall är idag relativt billigt, MEN, det förutsätter att det är just matavfall vi kastar i dessa tunnor. Kommer det med annat i dessa påsar, eller om vi använder fel sorts påsar, så kommer vi att få ett tillägg som medför en prishöjning från 85 öre till 2,50 kr per kilo. Utifrån de mängder som vi kastar i föreningen skulle det innebära en väsentlig fördyring på årsbasis vilket drabbar oss alla, i slutändan som höjd månadsavgift. Vid osäkerhet vad som gäller kan man läsa på de bruna påsarna som finns för ändamålet.

Slutligen vill vi önska er alla en glad advent. Sköt om er och var försiktiga.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Namnlöst inlägg

skickad 1 sep. 2020 00:00 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-08-31 


Hoppas sommaren har varit god. Nu när hösten nalkas vill vi i styrelsen kort meddela att ett arbete kommer att pågå på vissa av våra byggnaders fasader då beklädnaden bitvis börjat släppa från sina reglar. Om ni bor i hus som påverkas av detta arbete kommer ni få ytterligare information framgent.


Vissa av er har också undrat över när gästlägenheten åter skall gå att boka. Under rådande förutsättning kan vi dessvärre inte sätta ett datum utan det beror på utvecklingen av den pandemi som härjar. Hoppas att alla förstår att säkerheten måste komma först i detta fall.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Höstprakt, träd i rött och gult speglar sig i vattenpöl.


Namnlöst inlägg

skickad 24 maj 2020 23:15 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-05-22 


Hoppas ni alla har det bra under rådande förutsättningar. Vi i styrelsen vill informera att gästlägenheten tills vidare är stängd. Information om när den åter kan bokas kommer så snart läget klarnat.


Som ni nu säkert har sett så kommer stämman hållas 2020-06-04. Kan ni inte själva delta kan ni lämna fullmakt till annan som då kan företräda er på stämman.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 9 apr. 2020 00:12 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-04-09
Hoppas alla har det bra i dessa oroliga tider. På grund av rådande förhållanden har beslut tagits, i samråd med vår förvaltare, att senarelägga vår årsstämma. Den kommer preliminärt att hållas i början på juni. Ytterligare information och kallelse kommer framgent.


Vi vill också förtydliga vikten av att sortera våra sopor. Förutom de miljömässiga fördelarna så finns det stora ekonomiska fördelar för föreningen och därmed oss som medlemmar. Detta då t.ex. tömningen av matavfall är avsevärt mycket billigare än hushållssopor och övrigt avfall. Bortforsling av grovsopor ombesörjer vi medlemmar själva, dessa får ej lämnas på vår återvinningsstation.


Ta hand om er och glad påsk!


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 26 feb. 2020 09:04 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-02-26 


Vi i styrelsen vill ta detta tillfälle i akt att påminna om den kommande årsstämman som kommer att hållas i början på Maj.

Föreningens välmående är helt beroende av att vi boende engagerar oss i vår förening.

En viktig del i detta är styrelsearbetet. Vi ser gärna att fler tar denna chans att bli mer delaktiga och kunna vara med att hjälpa och påverka.

Hör av er till styrelsen om ni känner att detta är något för er så hjälper vi till att slussa er till valberedningen.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen1-10 of 54