Aktuellt

Information till medlemmar

Namnlöst inlägg

skickad 1 sep. 2020 00:00 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-08-31 


Hoppas sommaren har varit god. Nu när hösten nalkas vill vi i styrelsen kort meddela att ett arbete kommer att pågå på vissa av våra byggnaders fasader då beklädnaden bitvis börjat släppa från sina reglar. Om ni bor i hus som påverkas av detta arbete kommer ni få ytterligare information framgent.


Vissa av er har också undrat över när gästlägenheten åter skall gå att boka. Under rådande förutsättning kan vi dessvärre inte sätta ett datum utan det beror på utvecklingen av den pandemi som härjar. Hoppas att alla förstår att säkerheten måste komma först i detta fall.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Höstprakt, träd i rött och gult speglar sig i vattenpöl.


Namnlöst inlägg

skickad 24 maj 2020 23:15 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-05-22 


Hoppas ni alla har det bra under rådande förutsättningar. Vi i styrelsen vill informera att gästlägenheten tills vidare är stängd. Information om när den åter kan bokas kommer så snart läget klarnat.


Som ni nu säkert har sett så kommer stämman hållas 2020-06-04. Kan ni inte själva delta kan ni lämna fullmakt till annan som då kan företräda er på stämman.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 9 apr. 2020 00:12 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-04-09
Hoppas alla har det bra i dessa oroliga tider. På grund av rådande förhållanden har beslut tagits, i samråd med vår förvaltare, att senarelägga vår årsstämma. Den kommer preliminärt att hållas i början på juni. Ytterligare information och kallelse kommer framgent.


Vi vill också förtydliga vikten av att sortera våra sopor. Förutom de miljömässiga fördelarna så finns det stora ekonomiska fördelar för föreningen och därmed oss som medlemmar. Detta då t.ex. tömningen av matavfall är avsevärt mycket billigare än hushållssopor och övrigt avfall. Bortforsling av grovsopor ombesörjer vi medlemmar själva, dessa får ej lämnas på vår återvinningsstation.


Ta hand om er och glad påsk!


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 26 feb. 2020 09:04 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-02-26 


Vi i styrelsen vill ta detta tillfälle i akt att påminna om den kommande årsstämman som kommer att hållas i början på Maj.

Föreningens välmående är helt beroende av att vi boende engagerar oss i vår förening.

En viktig del i detta är styrelsearbetet. Vi ser gärna att fler tar denna chans att bli mer delaktiga och kunna vara med att hjälpa och påverka.

Hör av er till styrelsen om ni känner att detta är något för er så hjälper vi till att slussa er till valberedningen.


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 27 jan. 2020 09:16 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2020-01-27 


Vi i styrelsen vill informera att relining av avloppsstammar kommer att göras i de huskroppar där detta ännu ej genomförts. Under tiden detta arbete utförs kan det förekomma vissa störningar även om allt kommer att göras för att minimera detta. Mer information med datum, tid etc. kommer att komma.

Så här i början på året vill vi också ta tillfället i akt och påminna om den kommande årsstämman och vikten av att engagera sig i vår förening. Är ni intresserade av styrelsearbete är ni varmt välkomna att höra av er så kan vi berätta mer och hjälpa er komma i kontakt med valberedningen för att därigenom kunna väljas in i styrelsen. Använd gärna e-post: styrelsen@brf-tallkronan.se om ni är intresserade av detta.

God fortsättning på det nya året!


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 3 dec. 2019 11:46 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2019-12-03 


Så här i adventstider vill vi i styrelsen passa på att önska alla ett gott slut på året, en god jul och ett gott nytt år.


Föreningens ekonomi har utvecklats enligt plan under året och ingen höjning av avgifter kommer därför att göras vid årsskiftet.


Vi vill också passa på att berätta att den nya sopsorteringen har medfört en betydande ökning av sopsortering där mindre avfall nu slängs som hushållssopor och mer sorteras för återvinning. 


Bra jobbat!


Med vänliga hälsningar

StyrelsenNamnlöst inlägg

skickad 31 okt. 2019 08:02 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2019-10-30

 

 


Vi i styrelsen har fått förfrågningar och önskemål om inrättande av batteriinsamling samt insamling av uttjänta glödlampor vid vår sopsorteringsstation. Det har dock visat sig vara en kostsam hantering som omfattas av ett rigoröst regelverk gällande hanteringen. Vi har därför inte möjlighet att inrätta en sådan hantering utan hänvisar i stället till de befintliga insamlingsplatserna.

Det har också kommit frågor från er medlemmar rörande byte av parkeringsplats, att ni har p-platser som inte är i direkt anslutning till bostaden. Uthyrningen av p-platser sköts av vår förvaltare Nisses. Har ni önskemål om byte av p-plats kan ni vända er till dem för att se om det finns någon plats ledig som skulle passa er bättre.

 

Trevlig höst!

 

Namnlöst inlägg

skickad 1 okt. 2019 03:09 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET
                                                                                                Brf Tallkronan 2019-09-30 

Hej,

Då det inkommit klagomål till styrelsen angående rastning av hundar på fastigheten vill vi passa på att påminna om följande:


Det är tillåtet att rasta sin hund men av respekt för andra boende skall hunden alltid hållas kopplad.  
Rasta inte i direkt anslutning till våra grillplatser då det faktiskt är platser där vi ska kunna sitta och äta.


Det kommer även denna höst att ställas upp en container på innergården  där det ges möjlighet att slänga grovsopor. 

Denna kommer att levereras 25/10 och stå över helgen.

OBS ingen el, färg eller annat miljöfarligt avfall.


Trevlig höst önskar styrelsen!


Fotografi av höstskog med reflektion
PLOMBERING AV SOPNEDKAST SKER 2019-09-26

skickad 18 sep. 2019 02:34 av Hans-Olov Bäcklund

Föreningen har utökat återvinningsstationen på grusplanen med två nya kärl avsedda för hushållssopor samt med ytterligare ett kärl avsett för matavfall. Från och med torsdagen den 2019-09-26 kastas hushållssopor i de nya kärlen avsedda för hushållssopor. 


Som matavfall räknas till exempel:

Matrester, bröd

Grönsaker, frukt, rotfrukter

Kaffesump, kaffefilter

Te, tepåsar

Äggskal, skal från skaldjur

Snacks och godis

Blommor och blad

Ofärgade servetter, hushållspapper


Som matavfall räknas till exempel INTE:

Förpackad mat

Korvskinn av plast

Kasslernät

Snus, tuggummi

Kattsand, hundbajspåsar

Aska, jord

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Brf Tallkronan


Namnlöst inlägg

skickad 27 aug. 2019 12:18 av Hans-Olov Bäcklund

INFORMATIONSBLADET

Brf Tallkronan 2019-08-27 


Som vi kommunicerade i föregående informationsblad så har beslut fattats om att inrätta en ny sophanteringsstation vid den befintliga återvinningsstationen. Arbetet med detta kommer inom kort att påbörjas och visst material har redan levererats. När detta är klart kommer sopnedkasten plomberas. Exakt datum för detta är inte bestämt i dagsläget.

Vi vill också ta tillfället i akt och påminna om det gruppavtal för bredband som är tecknat med Comhem och som börjar gälla 2019-09-01. Kostnaden för detta gruppavtal kommer debiteras på fakturan för månadsavgiften och första gången på oktoberfakturan för september och oktober. Därefter månadsvis.


Ta kontakt med Comhem för information om hur ni går tillväga för att ta del av erbjudandet.


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen


http://www.hemochsamhalle.se/wp-content/uploads/2015/09/Sensommar-h%C3%B6st-r%C3%B6nn-300x225.jpg


1-10 of 48